ΑΡΧΙΚΗ arrow Νομοθεσία - Δεοντολογία

Νομοθεσία και Δεοντολογία

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2013
ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
2 Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων.
3 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)
4 Π.Δ. 84/2001 Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).
5 Ιατρικοί Σύλλογοι και Πειθαρχικά Συμβούλια
6 B.Δ. 25 Μαϊου/6 Iουλίου 1955 (ΦEK A/171) "Περί κανονισμού ιατρικής Δεοντολογίας"
7 Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις
8 Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις
9 Iατρική διαφήμιση
10 Iατρικές Eιδικότητες
11 Άδεια ασκήσεως της ιατρικής
12 Κυρώσεις
13 Ιατρική αμοιβή
14 Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος
15 Άσκηση της Ιατρικής στην Ελλάδα από υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
16 Iδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
17 Kαθήκοντα και υποχρεώσεις του γιατρού
18 Δημόσιοι φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών Eθνικό Σύστημα Yγείας
19 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
20 Κατάλογος φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
21 Επικαιροποιημένος κατάλογος Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)
22 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας - KEΠΑ (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93)
23 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας - KEΠΑ - ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ B 1506 - 04.05.2012)
24
25

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
1 Χρόνος Απόκτησης Εισοδήματος Ιατρών που Συμβάλονται με τα Ασφαλιστικά Ταμεία και Χρόνος Έκδοσης των Α.Π.Υ.
2

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Δείτε τον νόμο 4070/2012 (άρθρο 170) σχετικά με την χρήση των cookies εδώ:

Νόμος 4070(άρθρο 170)

Κ . ΠΑΛΑΜΑΣ

Δεν εχεις 'Ολυμπε, θεους
μηδε λεβεντες η Οσσα
ραγιαδες εχεις, μανα γη
σκυφτους για το χαρατσι -
κουφιοι και οκνοι καταφρονουν
τη θεια τραχεια σου γλωσσα
των Ευρωπαιων περιγελα
και των αρχαιων παλιατσοι

Κ . ΠΑΛΑΜΑΣ

ΠΙΣ