ΑΡΧΙΚΗ arrow ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

ΕΝΦΙΑ 2018: Πώς να κερδίσετε έκπτωση 50% και απαλλαγή

Δευτέρα, 06 Αύγουστος 2018

NEWSBOMB

ΕΝΦΙΑ 2018: Πώς να κερδίσετε έκπτωση 50% και απαλλαγή

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες που μπορούν να κερδίσουν εκπτώσεις και απαλλαγή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίσουν τις εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ είναι να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά και τις δηλώσεις Ε9. Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων είναι αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, παρά μόνο εφόσον διαπιστωθούν λάθη. Μπορεί για τον υπολογισμό του φετινού ΕΝΦΙΑ να ληφθούν υπόψη οι νέες τιμές ζώνης, αλλά οι εκπτώσεις και απαλλαγές χορηγούνται με τα ίδια κριτήρια σε σχέση με πέρυσι.

Πιο συγκεκριμένα, έκπτωση 50% χορηγείται στον φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

- Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος

- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα

- Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

Πλήρης απαλλαγή

Στην περίπτωση ατόμων με αναπηρία άνω του 80%, τρίτεκνους και πολύτεκνους, η έκπτωση φτάνει στο 100%, επομένως παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος
  • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα
  • Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας
  • Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω

«Φωτιά» τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2018

Δευτέρα, 06 Αύγουστος 2018


NEWSBOMB
«Φωτιά» τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2018: Ποιοι είναι οι χαμένοι και ποιοι οι κερδισμένοι

«Φωτιά» τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2018: Ποιοι είναι οι χαμένοι και ποιοι οι κερδισμένοι

Έφτασε η ώρα για 6,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, αφού στα μέσα περίπου του Σεπτέμβρη θα λάβουν τα νέα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων για το 2018.

Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχουν ξεκινήσει την εκκαθάριση με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες που ισχύουν αναδρομικά από την 1η-1-2018, αλλά μόνο για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Σχεδόν 1.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο ΕΝΦΙΑ συγκριτικά με το 2017, που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει και τα 1.000-1.500 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν η κυβέρνηση αποφασίσει να καθυστερήσει την ανάρτηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ, η πρώτη εκ των πέντε δόσεων θα καταβληθεί έπειτα από μερικές μέρες και συγκεκριμένα έως τις 28 Σεπτεμβρίου, μαζί με τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος.

Οι νέες αντικειμενικές αξίες οδηγούν σε σημαντική αύξηση του ΕΝΦΙΑ για όσους διαθέτουν μεσαία και μεγάλη περιουσία, κυρίως άνω των 250.000 ευρώ. Από την «ακτινογραφία» των νέων αντικειμενικών αξιών προκύπτει ότι σε πολλά προάστια των Αθηνών, όπου οι τιμές ζώνης κινούνται μεταξύ 1.100 και 2.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, οι αντικειμενικές εκτινάχθηκαν στα ύψη και συγκεκριμένα αυξήθηκαν κατά 300, 500 και 600 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αυξήσεις, οι οποίες οδηγούν σε υψηλότερο φόρο που φθάνει όπως προαναφέρθηκε ακόμα και τα 1.500 ευρώ, καθώς εκτοξεύεται στα ύψη ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ.

Οι ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους μόνο ένα διαμέρισμα σε περιοχές όπως τα Βριλήσσια, το Μαρούσι, η Καλλιθέα, η Γλυφάδα, η Νέα Ερυθραία, το Ελληνικό ή ακόμη και το Περιστέρι ή η Κερατέα θα κληθούν να πληρώσουν την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία παρεμπιπτόντως κρίθηκε ανεπαρκής και ήδη προαναγγέλθηκε μέσω της έκθεσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η εκ νέου αναπροσαρμογή των αξιών τόσο το 2019 όσο και το 2020. Υπενθυμίζεται ότι:

1. Από την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης σε σύνολο 10.216 ζωνών προκύπτουν τα εξής:

• Σε 2.122 περιοχές μειώθηκαν οι αντικειμενικές αξίες.

• Σε 4.302 έμειναν σταθερές.

• Σε 3.792, που αντιστοιχεί στο 37,11% της επικράτειας, αυξήθηκαν.

2. Αυξάνεται ο ΕΝΦΙΑ για 946.671 φορολογουμένους:

• Αύξηση από ένα έως 50 ευρώ θα έχουν τα εκκαθαριστικά για 737.709 φυσικά πρόσωπα.

• Αύξηση από 50 έως 200 ευρώ θα έχουν τα εκκαθαριστικά 160.001 φυσικών προσώπων.

• Αύξηση πάνω από 200 ευρώ θα έχουν τα εκκαθαριστικά 46.891 φυσικών προσώπων.

3. Μείωση για 1.470.962 φυσικά πρόσωπα

• Μείωση από 50 έως 100 ευρώ στα εκκαθαριστικά τους θα δουν 351.090 φορολογούμενοι.

• Μείωση από 100 έως 500 ευρώ θα δουν 213.483 άτομα.

• Μείωση πάνω από 500 ευρώ θα δουν 13.357 φορολογούμενοι.

4. Αμετάβλητα τα εκκαθαριστικά για 3.995.181 ιδιοκτήτες ακινήτων

5. Επιχειρήσεις:

• Μειωμένα εκκαθαριστικά για το 61%.

• Αμετάβλητα εκκαθαριστικά για το 25%.

• Αυξημένα για το 14% ή, διαφορετικά, για 7.126 επιχειρήσεις.

6. Διευρύνεται το ανώτατο όριο του πρώτου κλιμακίου του κύριου φόρου του ΕΝΦΙΑ από τα 500 στα 550 ευρώ και του τρίτου από τα 1.000 στα 1.050 ευρώ (βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα των ακινήτων στην Ελλάδα)

7. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στον συμπληρωματικό φόρο από τις 200.000 ευρώ στις 250.000 ευρώ, εξέλιξη που οδηγεί σε μείωση του συμπληρωματικού φόρου κατά 50 ευρώ

8. Σε πέντε δόσεις ο ΕΝΦΙΑ. Η τελευταία δόση θα καταβληθεί στο τέλος Ιανουαρίου, αντί του Δεκεμβρίου που ίσχυε από την έκδοση του νόμου, και η πρώτη δόση θα καταβληθεί τον Σεπτέμβριο

9. Οι νέες αντικειμενικές αξίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Οι μεταβιβάσεις ακινήτων, οι κληρονομιές, οι δωρεές και οι γονικές παροχές θα υπολογισθούν με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες, δηλαδή αυτές που ίσχυαν την 1η-1-2018. Βέβαια, από το 2019, οι νέες τιμές θα ισχύσουν για το σύνολο των φόρων και των τελών.

Μαγνητική καταιγίδα θα πλήξει τη Γη στις 23 Ιουλίου

Τρίτη, 03 Ιούλιος 2018

Μαγνητική καταιγίδα κατηγορίας πρώτου επιπέδου G1 της κλίμακας πέντε βαθμών αναμένεται να πλήξει τη Γη στις 23 Ιουλίου, σύμφωνα με προβλέψεις του εργαστηρίου του Ινστιτούτου Ηλιακής Αστρονομίας Ακτίνων Χ Λέμπεντεφ.

Οι μαγνητικές καταιγίδες, που ταξινομούνται ως συμβάντα επιπέδου G1 σε κλίμακα πέντε σημείων, μπορούν να οδηγήσουν σε αδύναμες διακυμάνσεις των ενεργειακών συστημάτων. Η αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με τη γήινη μαγνητόσφαιρα οδηγεί σε διαταραχές του γεωμαγνητικού πεδίου με αποτέλεσμα τη μεταφορά και συσσώρευση ενέργειας στη μαγνητόσφαιρα.

Η συσσώρευση ενέργειας καταναλώνεται με την επιτάχυνση φορτισμένων σωματιδίων, τα οποία είτε ξεφεύγουν προς το διάστημα, είτε γυροφέρνουν τη Γη ώσπου να εισχωρήσουν στην ιονόσφαιρα και την ατμόσφαιρά της.

Η μαγνητική καταιγίδα προκαλεί ακανόνιστη διατάραξη στην ατμόσφαιρα της Γης για κάποιες ώρες ή και ημέρες. Επηρεάζει αρνητικά τις ραδιοφωνικές εκπομπές, το GPS, τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα υποβρύχια, τα ραντάρ, διηπειρωτικές ραδιοφωνικές εκπομπές κλπ. Ταυτόχρονα αυξάνεται και η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας της Γης με επίσης αρνητικά αποτελέσματα στην κίνηση των δορυφόρων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιατί ο πλανήτης Ουρανός πήρε κλίση και γέρνει

Τρίτη, 03 Ιούλιος 2018

Μια κατακλυσμική πρόσκρουση ενός σώματος με μέγεθος τουλάχιστον διπλάσιο της Γης πάνω στον Ουρανό πριν περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια, προκάλεσε την κλίση του άξονά του μακρινού και παγωμένου πλανήτη, ενώ μπορεί να εξηγήσει τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες του σήμερα, οι οποίες φθάνουν τους μείον 216 βαθμούς Κελσίου.

Αυτό προκύπτει από μια νέα επιστημονική μελέτη, που βασίσθηκε σε υπολογιστικές προσομοιώσεις και επιβεβαιώνει προηγούμενες επιστημονικές εκτιμήσεις. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Τζέικομπ Κεγκερέις του Ινστιτούτου Υπολογιστικής Κοσμολογίας του βρετανικού Πανεπιστημίου του Ντάραμ, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό αστροφυσικής Astrophysical Journal.

Κατά πάσα πιθανότητα το σώμα που έπεσε στον Ουρανό, ήταν ένας νεαρός πρωτοπλανήτης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα ο Ουρανός να «γείρει» και να περιστρέφεται πλέον με το πλευρό του: ο άξονας περιστροφής του είναι σήμερα σχεδόν κάθετος σε σχέση με τους άξονες όλων των άλλων πλανητών του ηλιακού μας συστήματος.

Κατά τη σφοδρή σύγκρουση πάντως, ο Ουρανός κατάφερε να διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος από την ατμόσφαιρά του. Επίσης οι προσομοιώσεις της πρόσκρουσης μπόρεσαν να εξηγήσουν το σχηματισμό των δακτυλίων και των δορυφόρων του πλανήτη. Οι δακτύλιοι και τα φεγγάρια σχηματίσθηκαν σταδιακά από τις μεγάλες ποσότητες πετρωμάτων και πάγου που εκτοξεύθηκαν στο διάστημα μετά τη σύγκρουση.

Η Google μπορεί να μην διαβάζει τα emails σου, αλλά οι third-party εφαρμογές το κάνουν χωρίς δισταγμό

Τρίτη, 03 Ιούλιος 2018

Είναι γνωστό ότι εδώ και μερικά χρόνια η Google έχει αφαιρέσει από τους υπαλλήλους της το δικαίωμα να διαβάζουν τα emails των χρηστών, ωστόσο, η πολιτική αυτή δεν μπορεί να επιβληθεί από την ίδια στις third-party εφαρμογές που έχουν πρόσβαση στο Gmail, με τους developers των τελευταίων να παραδέχονται ότι μπορούν αν θέλουν να διαβάζουν κανονικά τα πολύτιμα emails των χρηστών.

Η αναφορά έρχεται από τη The Wall Street Journal για διάφορες εφαρμογές που επικοινωνούν με το Gmail, αλλά και με τα Yahoo Mail και Microsoft Outlook. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι αντιμετωπίζουν το ζήτημα σαν να μην τρέχει τίποτα και είναι παράδοξο το γεγονός ότι δεν είχε γίνει θέμα μέχρι σήμερα, καθώς ούτε καν αναφέρεται στους Όρους Χρήσης των εφαρμογών αυτών ότι οι διαχειριστές της μπορούν να διαβάζουν τα emails του χρήστη. Η δικαιολογία είναι ότι καλύπτονται στο γενικότερο πλαίσιο από αυτά που συμφωνεί ο χρήστης (αυτά που δεν διαβάζει ποτέ κανείς) και ότι όλα γίνονται για την βελτίωση της υπηρεσίας που προσφέρουν.

Να σημειωθεί ότι οι Google, Microsoft και Yahoo (πλέον Verizon) δεν είναι άμοιρες ευθυνών, καθότι μπορεί να διατείνονται ότι κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα του χρήστη, αλλά βλέπουμε ότι δεν καίγονται ιδιαίτερα να επιβάλλουν τους κανόνες τους στους third-party συνεργάτες τους. Από την άλλη, ίσως αυτός είναι ένας τρόπος για να ωθούν τους χρήστες να επιλέγουν αποκλειστικά τις δικές τους υπηρεσίες για τα emails τους.

Πανελλήνιες 2018: Πέφτουν οι βάσεις στις περισσότερες σχολές

Δευτέρα, 02 Ιούλιος 2018

Την… κατηφόρα φαίνεται ότι θα πάρουν οι βάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ μετά τις φετινές Πανελλήνιες, παρουσιάζοντας ωστόσο και διαφορετικές «τάσεις» σε ορισμένες σχολές.

Ειδικότερα πτώση φαίνεται να σημειώνει η Ιατρική που θα κυμανθεί στα 19.000 μόρια (από 19.140 πέρυσι) ενώ μείωση θα παρουσιάσουν και οι πολυτεχνικές σχολές και σχολές θετικών επιστημών.

Σταθερή στα 18.199 μόρια φαίνεται πως θα είναι η Νομική, ενώ τον δικό τους… ανηφορικό δρόμο φαίνεται πως θα τραβήξουν οι οικονομικές σχολές.ενώ και οι παιδαγωγικές θα «εκτοξευθούν» κατά 2.000 μόρια.

Σύμφωνα και με τα όσα αναφέρει η «Καθημερινή», συνολικά στις Πανελλήνιες μετείχαν 83.658 μαθητές από τα Γενικά Λύκεια και 12.386 μαθητές από τα ΕΠΑΛ.

Σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα μπουν οι 74.692 από αυτούς, χωρίς σε αυτές να περιλαμβάνονται οι περίπου 3.000 θέσεις των στρατιωτικών σχολών, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού.

Οι «τάσεις» των βάσεων

Όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, θεωρητικές και ανθρωπιστικές σχολές θα κυμανθούν σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, ενώ πολυτεχνικές, θετικές και σχολές υγείας θα υπάρχει αισθητή πτώση.

Ωστόσο μέσα σε αυτά τα πεδία θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις, λόγω του ότι θεωρείται η «μέση» κατηγορία βαθμολογιών (13 έως 17), όπου υπάρχει και υπερσυσσώρευση υποψηφίων.

Φυσικά σημαντικό ρόλο θα παίξει το τι θα δηλώσουν οι μαθητές στα μηχανογραφικά τους δελτία, ενώ η δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και οι συγχωνεύσεις ΤΕΙ αναμένεται να παίξουν αρνητικό ρόλο στην διαμόρφωση των βάσεων.

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε τα ειδικά μαθήματα που θα ισχύσουν για ορισμένες σχολές, και τα οποία θα παίξουν κι αυτά τον ρόλο τους.

Οι επιδόσεις των μαθητών και τα μαθήματα… «σφαγή»

Σύμφωνα με την επεξεργασία των βαθμολογικών επιδόσεων που έκανε ο μαθηματικός-αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης, ανά βαθμολογικό πεδίο προκύπτουν τα ακόλουθα:

• 1ο πεδίο (ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών): Οι υποψήφιοι που διεκδικούν θέση στις υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου έγραψαν καλύτερα στα Αρχαία Ελληνικά (4,67% έγραψε πάνω από 18, έναντι του 2,71% πέρυσι) και στα Λατινικά (28,32% έναντι 20,25% πέρυσι). Αντιθέτως, φέτος η Ιστορία αποτέλεσε το μάθημα-καρμανιόλα του πεδίου. Πέρυσι αρίστευσε το 12,34% των υποψηφίων έναντι 8,75% φέτος. Αυτά σε συνδυασμό με την αύξηση των θέσεων των εισακτέων μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όλες οι βάσεις του πεδίου –όχι μόνο οι υψηλόβαθμες– θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ή και ελαφρώς ανοδικά για τις βάσεις στα χαμηλότερα βαθμολογικά κλιμάκια.

• 2ο πεδίο (θετικών και τεχνολογικών επιστημών): Οι επιδόσεις στα Μαθηματικά και στη Χημεία ήταν ίδιες με πέρυσι. Ενδεικτικά για τα ρετιρέ, στα Μαθηματικά αρίστευσε το 4,98% των υποψηφίων έναντι 4,39% πέρυσι και στη Χημεία το 23,1% έναντι 23,92% πέρυσι. Μεγάλη μείωση των αριστούχων υπάρχει στη Φυσική (16,6% έναντι 25,56%) και στην Εκθεση. Αναμένεται, λοιπόν, πτώση των βάσεων στις σχολές του πεδίου, καθώς μάλιστα η Φυσική αποτελεί μάθημα βαρύτητας για το πεδίο.

• 3ο πεδίο (υγείας και ζωής): Οι πιο χαμηλές επιδόσεις στη Φυσική συνδυάζονται με χαμηλότερες επιδόσεις στη Βιολογία (15,38% φέτος έναντι 19,48%) και στη Νεοελληνική Γλώσσα, και ενισχύουν την εκτίμηση για σημαντική πτώση των βάσεων, η οποία θα είναι μικρότερη στην Ιατρική Αθηνών και θα διευρύνεται στις σχολές των χαμηλότερων βαθμολογικών κλιμακίων.

• 4ο πεδίο (οικονομίας και πληροφορικής): Φέτος έχουμε ίδια ποσοστά άριστων επιδόσεων στα Μαθηματικά (0,58% έναντι 0,46% πέρυσι), αλλά πολύ καλύτερες στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (21,82% έναντι 11,6%). Ετσι, προβλέπεται αύξηση των βάσεων στις σχολές του πεδίου, μετά και την περυσινή σημαντική πτώση.

πηγή: kathimerini.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Νέα κόλπα φοροδιαφυγής με... διπλές αποδείξεις

Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2018
Πώς επιχειρούν να κρύψουν την πραγματική κατανάλωση οι επαγγελματίες στον χώρο της εστίασης. Τα νέα κόλπα φοροδιαφυγής και οι μεταμφιεσμένοι «ράμπο». Σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο 70.000 ελέγχων από την ΑΑΔΕ.


Η παρέα μεγάλη, το εστιατόριο ακριβό.

Η απόδειξη έρχεται μετά την πρώτη παραγγελία και είναι της τάξεως των 60 ευρώ. Ο τελικός λογαριασμός προσεγγίζει τα 250 ευρώ και συνοδεύεται από μία άλλη απόδειξη, η οποία από τη γραμματοσειρά «κάνει μπαμ» στα μάτια έμπειρων πελατών (ή και μεταμφιεσμένων ελεγκτών) πως έχει εκδοθεί από μία άλλη ταμειακή μηχανή.

Έτσι στήνεται το κόλπο της διπλής απόδειξης, με τους επίδοξους φοροφυγάδες να επιχειρούν να καλυφθούν για την περίπτωση τυχόν ελέγχου από την «κανονική» απόδειξη μικρότερης αξίας και να εκδίδουν μέσω μιας ταμειακής-μαϊμού την τελική απόδειξη, η οποία δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένα τυπωμένο άχρηστο χαρτί. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί το κόλπο είναι η πληρωμή από τους πελάτες με μετρητά, με την πλέον κλασική δικαιολογία «χάλασε το POS» να δίνει ρέστα και το φετινό καλοκαίρι. Στην αντίθετη περίπτωση, της πληρωμής με κάρτα, οι επίδοξοι φοροφυγάδες παίρνουν το ρίσκο του εντοπισμού τους σε διασταυρώσεις. Πόσες όμως διασταυρώσεις να τρέξει ο ελεγκτικός μηχανισμός…

Πριν την έναρξη του καλοκαιριού, το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποκάλυπτε πλάνο διενέργειας τουλάχιστον μερικών επιτόπιων, 70.000 ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ, με στόχο τον εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20% αυτών καθώς και 4.000 στοχευμένων ελέγχων από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

Το σχέδιο αυτό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στο πλαίσιό του, πριν από περίπου δέκα ημέρες εντοπίστηκε ένα ακόμα κρούσμα κλασικής φοροδιαφυγής σε μπαρ γνωστού ξενοδοχείου της Αθήνας. Στην παραγγελία του πρώτου ποτού, ο σερβιτόρος έφερνε και την αντίστοιχη απόδειξη. Στο δεύτερο, το τρίτο ή και τέταρτο ποτό, απόδειξη δεν υπήρχε. Το κοστούμι του προστίμου ράφτηκε από ελεγκτές οι οποίοι προσποιούνταν τους πελάτες.

Στην ίδια επιχείρηση μάλιστα ελέγχεται σύμφωνα με πληροφορίες και το εστιατόριο, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για εκ των υστέρων μείωση του ημερήσιου τζίρου με ένα άλλο από τα γνωστά στους ελεγκτές κόλπα: σβήσιμο αποδείξεων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, λίγο πριν κλείσει το ημερήσιο ταμείο.

Αντίστοιχες πρακτικές έχουν εντοπίσει οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και κατά τη διάρκεια των ελέγχων του περυσινού καλοκαιριού, με την εξαφάνιση των αποδείξεων να συντελείται σε πέντε βήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Στο πρώτο βήμα, η ταμειακή συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στη συνέχεια:

- η παραγγελία καταχωρείται στο σύστημα και ο λογαριασμός εκδίδεται πατώντας τα ειδικά «κουτάκια» στην οθόνη

- η απόδειξη μπαίνει σε καθεστώς «αναμονής» και αποθηκεύεται προσωρινά στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή

- εκδίδεται η απόδειξη με βάση την παραγγελία

- στο τέλος της ημέρας (ή της νύχτας), από το αρχείο των αποδείξεων «σε αναμονή» σβήνονται όσες κρίνει ο καταστηματάρχης ότι... περισσεύουν, εξαφανίζοντας μέρος του τζίρου.

Από το φετινό σαφάρι της εφορίας για τον έλεγχο έκδοσης αποδείξεων, δεν λείπουν οι περιπτώσεις «αρχάριων» φοροφυγάδων, οι οποίοι εντοπίζονται με ευκολία από τους ελεγκτές.

Εκδίδουν αποδείξεις μόνο από τα POS, οι οποίες δεν έχουν κανένα πρακτικό αντίκρισμα στην εφορία παρά μόνο καταγράφουν την τραπεζική συναλλαγή ή κάνουν τα γνωστά παζάρια με τους καταναλωτές, βάζοντας στο τραπέζι της έκδοσης απόδειξης τον ΦΠΑ. Χωρίς απόδειξη μείον 24%.

Η διαφορά είναι ότι εκτός από τον ΦΠΑ, ο φοροφυγάς κλέβει και στον φόρο εισοδήματος, τον οποίο καλούνται στη συνέχεια να πληρώσουν οι έντιμοι φορολογούμενοι, για να βγουν τα κουκιά των εσόδων και των πλεονασμάτων...

Δουλεύουμε 198 μέρες τον χρόνο για να πληρώνουμε φόρους

Τρίτη, 26 Ιούνιος 2018

Η πολιτική αντιπαράθεση και οι συνεχιζόμενες αντιδράσεις για τη συμφωνία των Πρεσπών, οι θέσεις της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η επόμενη μέρα στην Τουρκία, αλλά και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την εκλογική νίκη Ερντογάν,  το τηλεφώνημα Τσίπρα για την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών,  καθώς και η επιστολή Μητσοτάκη στον Τούρκο πρόεδρο, κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα των πρωινών και απογευματινών εφημερίδων του αθηναϊκού Τύπου. Άλλα θέματα που επίσης προβάλλονται είναι οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για την επόμενη μέρα, οι θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, το ταξίδι του πρωθυπουργού στο Λονδίνο, οι εξελίξεις στο ζήτημα του χρέους και η επίσκεψη του κλιμακίου του ΔΝΤ στην Αθήνα, η αναβάθμιση της οικονομίας από τον οίκο S&P σε Β+ από Β, οι φορολογικές επιβαρύνσεις, οι αντιδράσεις των θεσμών για την επιλογή των γενικών γραμματέων, οι εξελίξεις στο Προσφυγικό, η απολογία Γιαγτζόγλου για το τρομο-ταμείο, η απαγόρευση των κινητών στα σχολεία,  καθώς και να προγράμματα του ΟΑΕΔ για 15.000 νέες προσλήψεις.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Κίνδυνος για την καταβολή των συντάξεων – Έως τις 13 Ιουλίου το αργότερο ενεργοποιείται η «βόμβα» του ΣτΕ για το Ασφαλιστικό – Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να κρίνει αντισυνταγματική την υπαγωγή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ στον ΕΦΚΑ και παράνομο τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών! – Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση, εξετάζει εναλλακτικές λύσεις.

ΕΘΝΟΣ : 15.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους 18-29 ετών από τον ΟΑΕΔ – Οι 6.000 αφορούν πτυχιούχους και οι υπόλοιπες απόφοιτους Δευτεροβάθμιας – Πρόγραμμα – πρόσκληση σε δύο κύκλους – Κατά 50% καλύπτονται οι μισθοί.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ :  Προσφυγή στο ΣτΕ για τη συμφωνία των Πρεσπών! – Νομικοί ξεκινούν αγώνα για να αποτρέψουν την εφαρμογή της.

Η ΑΥΓΗ: Η ΝΔ, μετά το «Μακεδονικό», και στο Προσφυγικό χέρι – χέρι με την Ακροδεξιά και στην Ευρώπη.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ :  Χρέος: στο μικροσκόπιο του ΔΝΤ – Κλιμάκια του Ταμείου στην Αθήνα «χτενίζουν» τα στοιχεία της οικονομίας – Κριστίν Λαγκάρντ: Είμαστε πολύ βέβαιοι για τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ : Νέα πενταετία Ερντογάν

Φορολογία: Δουλεύουμε 198 ημέρες τον χρόνο για τους φόρους – Η επιβάρυνση των Ελλήνων μεγαλύτερη από των Σκανδιναβών.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ : Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ- Στήριγμα  της απάνθρωπης πολιτικής της Ε.Ε. στο Προσφυγικό.

Τα ΝΕΑ : Σκλάβοι της Εφορίας – Δουλεύουμε 198 μέρες τον χρόνο για να πληρώνουμε φόρους – Εκτοξεύτηκε με το τρίτο  Μνημόνιο η αφαίμαξη των Ελλήνων – Δουλεύουμε 50 ημέρες για τους άμεσους φόρους, 67 για τους έμμεσους και 81 για εισφορές – 12 ημέρες εργασίας παραπάνω φέτος σε σχέση με πέρυσι για να πληρώνουμε τα χαράτσια .

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ : Δεν ψηφίζω ακόμη κι αν δραπετεύσουν – Ξεκάθαρη δέσμευση Κυριάκου για τη Μακεδονία – Την άμεση προσφυγή σε εκλογές για να απελευθερωθεί η χώρα και να μην κυρωθεί η κακή συμφωνία των Πρεσπών ζήτησε χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξη (ΣΚΑΪ) ο πρόεδρος της ΝΔ. Αποκάλυψε ότι έχει στείλει επιστολή στον Ερντογάν για την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, ενώ μίλησε για τέταρτο μνημόνιο Τσίπρα.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Οι όροι βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους- Κομισιόν- Χαμηλή ανάπτυξη, μεγάλα πλεονάσματα  και υψηλά επιτόκια στο βασικό σενάριο.

Γ. Πατούλης: Να ενισχυθούν όλοι οι ιατροί που έχουν οικονομική αδυναμία

Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2018

Νέα συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα προγράμματα ΕΣΠΑ των ιατρείων και πολυϊατρείων που προώθησε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γ. Πατούλης, με την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ, κ. Ευγενία Φωτονιάτα, στην οποία παρέστη ο Ταμίας του ΙΣΑ, κ. Φώτιος Πατσουράκος, και η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ, κ. Αικατερίνη Φραγκάκη, και στην οποία επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ένταξης όσο το δυνατό περισσοτέρων ιατρών για την παροχή ακόμα ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.

Μετά από τις συνεχόμενες προσπάθειες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την ενίσχυση των ιατρών μέσω προγραμμάτων, ανακοινώθηκε νέα δράση η οποία στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τη νέα δράση ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό Βήμα», οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 5.000-50.000 € και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%.

Διαβάστε περισσότερα...

Παράθυρο για παροχές ανοίγουν τα υπερπλεονάσματα Μεσοπρόθεσμου

Τετάρτη, 06 Ιούνιος 2018
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10:21  6-6-2018

Παράθυρο για παροχές ανοίγουν τα υπερπλεονάσματα Μεσοπρόθεσμου

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Πρωτογενή πλεονάσματα πολύ υψηλότερα από τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ, τα οποία φτάνουν έως και το 5,19% του ΑΕΠ το 2022, προβλέπει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2019-2022, ανοίγοντας παράθυρο για εξαγγελίες παροχών εκ μέρους της κυβέρνησης, με ορίζοντα τις εκλογές του επόμενου χρόνου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, το οποίο αξιολόγησε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019-2022, ο «δημοσιονομικός χώρος» (δηλ. τα λεγόμενα υπερπλεονάσματα, η υπέρβαση έναντι του στόχου για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ) αναμένεται να φτάσει τα 111 εκατ. ευρώ φέτος και να ανεβεί στα 866 εκατ. ευρώ το 2019, στο 1,287 δισ. ευρώ το 2020, στα 2,112 δισ. ευρώ το 2021 και στα 3,582 δισ. ευρώ το 2022.

Τα υπερπλεονάσματα του Μεσοπρόθεσμου, αποτέλεσμα της υπερφορολόγησης μέχρι τώρα, αλλά και της επικείμενης μείωσης συντάξεων και αφορολογήτου την επόμενη διετία, τροφοδοτούν ήδη πολιτικές προσδοκίες παροχολογίας. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, ενημερώνοντας χθες τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι το υπερπλεόνασμα του 2019 θα δοθεί στο σύνολό του για φοροελαφρύνσεις το 2020, του 2020 σε ποσοστό 75% για φοροελαφρύνσεις και 25% για «παροχές» και στη συνέχεια 50% για ελαφρύνσεις και 50% για «παροχές».

Είχε προηγηθεί ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, σε ομιλία του την περασμένη εβδομάδα στον ΣΕΤΕ, είπε ότι στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημιουργείται «δημοσιονομικός χώρος» άνω των 700 εκατ. ευρώ το 2019 και 1,3 δισ. ευρώ το 2020, για φορολογικές ελαφρύνσεις. Στο ίδιο θέμα έδωσε συνέχεια και ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε συνέντευξή του στο «Εθνος» την Κυριακή λέγοντας: «Πέραν των 700 εκατ. –που ανέφερε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός– τα οποία θα κατευθυνθούν σε μόνιμες μειώσεις φόρων από το 2019, θα υπάρχει επιπλέον χώρος για μόνιμες παρεμβάσεις και τα επόμενα χρόνια, ο οποίος μάλιστα θα διευρύνεται κάθε χρόνο».

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο υιοθέτησε «υπό προϋποθέσεις» τις προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου, που θα περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο των προαπαιτουμένων, σημειώνοντας ότι τόσο αυτές που αφορούν τα πρωτογενή πλεονάσματα όσο και αυτές για ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 2% ετησίως είναι κατά βάση αισιόδοξες και συναρτώνται με την πραγμάτωση σειράς προϋποθέσεων.

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο σημειώνει στην έκθεσή του ότι ο «δημοσιονομικός χώρος» «είναι δυνατό να αξιοποιηθεί σε στοχευμένες, σταδιακές και προγραμματισμένες μειώσεις της φορολογικής επιβάρυνσης». Μάλιστα, το ίδιο τάσσεται υπέρ διορθωτικών κινήσεων «που θα μπορούσαν να ανακατανείμουν στοχευμένα το φορολογικό βάρος, με τρόπο που να ανακουφίζει μερικώς από τη φορολογική κόπωση, ενώ συνάμα θα συντηρεί το συνολικό ύψος των φορολογικών εσόδων». Επίσης τονίζει ότι είναι αναγκαία μια στοχευμένη ελάφρυνση «των φορολογικών βαρών που θα ευνοεί την τόνωση της παραγωγής όσο και κατηγορίες εισοδημάτων που στηρίζουν την εγχώρια ζήτηση».

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει και έχει νομοθετήσει και αντίμετρα τόσο για το 2019 όσο και για το 2020, τα οποία δεν περιλαμβάνουν μόνο φοροελαφρύνσεις, αλλά και κοινωνικές δαπάνες, όπως το επίδομα στέγασης, που φτάνουν το 1% του ΑΕΠ το 2019 και άλλο 1% του ΑΕΠ το 2020. Δεν είναι σαφές από τον πίνακα αν τα μέτρα αυτά έχουν συνυπολογισθεί στα πρωτογενή πλεονάσματα ή όχι.

Για την ανάπτυξη, το μεσοπρόθεσμο προβλέπει ρυθμούς 2% το 2018, 2,4% το 2019, 2,3% το 2020, 2,1% το 2021 και 1,8% το 2022. Για την ανεργία προβλέπεται υποχώρηση από το 19,9% το 2018 στο 18,2% το 2019, 16,6% το 2020, 15,4% το 2021 και 14,3% ο 2022.

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο σχολιάζει ότι οι προβλέψεις για αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης στο 1% το 2019 και στο 1,2% στη συνέχεια είναι αισιόδοξες, λόγω της πίεσης που ασκείται στο διαθέσιμο εισόδημα από τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Επίσης χαρακτηρίζει αρκετά αισιόδοξες τις προβλέψεις για αύξηση σε μέσα επίπεδα κατά 8,7% των παγίων επενδύσεων.

Συλλαλητήρια για τη Μακεδονία σε 23 πόλεις

Τετάρτη, 06 Ιούνιος 2018

Συλλαλητήρια για τη Μακεδονία σε 23 πόλεις

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε 23 πόλεις πραγματοποιούνται σήμερα το απόγευμα (με κοινή ώρα έναρξης 7.30 μ.μ.) συλλαλητήρια υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε Πέλλα, Εδεσσα, Καβάλα, Δράμα, Σέρρες, Κιλκίς, Πολύκαστρο, Λαγκαδά, Νέα Μουδανιά, Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Κατερίνη, Βέροια, Σιάτιστα στη Μακεδονία, αλλά και Λάρισα, Θήβα, Ιωάννινα, Ρόδο, Χανιά, Κέρκυρα και Χαλκίδα.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η «Επιτροπή για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας», η οποία σε ανακοίνωσή της καλεί τους πολίτες να προσέλθουν με ελληνικές σημαίες και χωρίς κομματικά σύμβολα. Χαρακτήρα κεντρικής συγκέντρωσης θα λάβει το συλλαλητήριο στην Πέλλα, για συμβολικούς λόγους, καθώς είναι η γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης έχει ανακοινώσει πως θα χαιρετίσει στην Εδεσσα. «Αναγνωρίζουμε το ιερό δικαίωμα του οποιουδήποτε να κινητοποιείται, να εκφράζει την αντίθεσή του στην κυβερνητική ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική. Αλλά, από εκεί και πέρα, υπάρχει μια εθνική γραμμή, την οποία υπηρετούμε», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Στο μεταξύ, πληθαίνουν οι μητροπολίτες που δηλώνουν συμμετοχή στα προγραμματισμένα συλλαλητήρια. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επανέλαβε χθες τη θέση της Εκκλησίας –συμπίπτει με τη θέση των αντιδρώντων μητροπολιτών– αλλά προσέθεσε ότι το θέμα δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με συλλαλητήρια.

Ειδικότερα, ο κ. Ιερώνυμος κατά την επίσκεψή του στο Οικολογικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής «Ξεκίνημα» στο Κορωπί ανέφερε ότι «η θέση της Εκκλησίας είναι σταθερή. Η Εκκλησία είπε το όνομα Μακεδονία δεν είναι εύκολο εμείς να το δανείσουμε, να το δώσουμε». Βέβαια, προσέθεσε ότι «αυτά τα θέματα δεν αντιμετωπίζονται με συλλαλητήρια, με φωνές. Υπεύθυνη είναι η Βουλή, αυτοί θα αποφασίσουν, αυτοί θα αναλάβουν την ευθύνη. Και να πάμε λίγο περισσότερο; Η Βουλή δεν βγαίνει μόνη της, βγαίνει από τον λαό. Ο λαός λοιπόν πρέπει να σκεφτεί, να δει, να αποφασίσει και να κάνει».

Πάντως, πληθαίνουν τα μηνύματα μητροπολιτών για συμμετοχή σε συλλαλητήρια. Ενδεικτικά, ο μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως Θάσου απηύθυνε χθες «μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης, προσευχής και προσοχής, αφυπνίσεως και εγρηγόρσεως μπροστά στις προκλήσεις της εποχής μας. Ολοι μας ενωμένοι στον ειρηνικό αγώνα για την ελληνικότατη Μακεδονία μας και για το αρχαίο ελληνικό όνομά της, που δίκαια δεν το παραχωρούμε σε κανέναν. Η Μακεδονία ήταν και θα παραμείνει ελληνική».

Από την πλευρά του, με εγκύκλιό του ο μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Εμμανουήλ απηύθυνε προς τον κλήρο και τον λαό κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο. «Αντιστεκόμεθα και θα αντισταθούμε έχοντας ως όπλο ακαταμάχητο το ελληνικό ήθος και την ιστορική αλήθεια, τα οποία θα νικήσουν και αντιμετωπίσουν τις έχιδνες και παν δηλητηριώδες ερπετών εξ Σκοπίων αλλά και εκ τινών καρεκλοκενταύρων πολιτικάντηδων Ελλήνων».

Τέλος, χθες τον κ. Ιερώνυμο επισκέφθηκαν τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του συλλόγου «Αφήστε με να ζήσω». Τον ενημέρωσαν για το έργο και τις δράσεις τους (ο σύλλογος έχει στόχο «την προώθηση του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής από τη σύλληψή της και την προάσπιση των δικαιωμάτων του αγέννητου παιδιού»), ενώ εξέφρασαν την επιθυμία να υπάρξει συνεργασία με την Εκκλησία, ώστε να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των εκτρώσεων.

Έντυπη

Στα χαρτιά παραμένει μετά δύο χρόνια η ενοποίηση του ΕΦΚΑ

Τετάρτη, 06 Ιούνιος 2018
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 05.06.2018 : 19:09

Στα χαρτιά παραμένει μετά δύο χρόνια η ενοποίηση του ΕΦΚΑ

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στα... χαρτιά παραμένει η διοικητική αλλά και η ουσιαστική ενοποίηση του ΕΦΚΑ, που δύο χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή του με τον νόμο 4387/2016, που έμεινε γνωστός ως νόμος Κατρούγκαλου, παραμένει ενιαίος μόνο κατ’ όνομα. Τα θεσμικά προβλήματα και τις οργανωτικές δυσλειτουργίες του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης παρουσίασαν έμπειρα στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης κι εργαζόμενοι στο υπουργείο Εργασίας ή στα ασφαλιστικά ταμεία σε θέσεις ευθύνης, που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τις αδυναμίες του νέου θεσμικού πλαισίου, σε ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και η Ενωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΚΠΟΔΙ).

Μεταξύ άλλων, επεσήμαναν την καθυστέρηση στην έκδοση του απαιτούμενου και αναγκαίου ενιαίου κανονισμού ασφάλισης και παροχών καθώς και του νέου κανονισμού χορήγησης αναπηρικών συντάξεων, τα νομικά προβλήματα κάποια εκ των οποίων ενδέχεται να αντιμετωπιστούν με την πολυαναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αλλά και δεκάδες διοικητικά θέματα που δημιουργούν καθυστερήσεις, ταλαιπωρία στους ασφαλισμένους αλλά και προβλήματα στους εργαζόμενους.

Η δημιουργία του ΕΦΚΑ έβγαλε στην επιφάνεια ασυμβατότητες και δυσλειτουργίες ενός πολυδαίδαλου συστήματος που προϋπήρχαν, επεσήμανε η διευθύντρια στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης Δέσποινα Πατούνα, η οποία ξεκαθάρισε ότι σε οργανωτικό επίπεδο, μακροπρόθεσμα, μπορεί να οδεύουμε σε ένα σύστημα με ενιαίους κανόνες, όμως μεσοπρόθεσμα υπάρχουν προβλήματα. Οπως για παράδειγμα, η έλλειψη συντονισμού, η υδροκέφαλη αναποτελεσματική κεντρική διοίκηση, η μείωση του προσωπικού που οδηγεί σε καθυστερήσεις και αύξηση των εκκρεμοτήτων, βάσει των όσων υποστήριξε ο πρόεδρος των εργαζομένων στην κοινωνική ασφάλιση Γιάννης Μαστρογιαννόπουλος. Ο οποίος, μάλιστα, ανέδειξε και προβλήματα όπως οι τεράστιες καθυστερήσεις στην έκδοση των διαδοχικών συντάξεων, καθώς πρόκειται εκ των πραγμάτων για μια δύσκολη και χρονοβόρο υπόθεση. Σύμφωνα με τον κ. Μαστρογιαννόπουλο, σήμερα, εκκρεμούν τουλάχιστον 18.000 συνταξιοδοτικά αιτήματα (14.000 αφορούν τον πρώην ΟΑΕΕ), που με το παλαιό καθεστώς θα είχαν λάβει απορριπτικές αποφάσεις και θα είχαν διαβιβαστεί στον επόμενο φορέα προκειμένου να εξετάσει το αίτημα και να απονεμηθεί η σύνταξη. Λόγω όμως του ΕΦΚΑ, που λειτουργεί ως ενιαίος φορέας, αυτό διοικητικά είναι ασύμβατο (δεν μπορεί ο ΕΦΚΑ να απορρίπτει και να στέλνει το αίτημα στον ίδιο).

Η κ. Πατούνα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στα «οικονομικού τύπου» προβλήματα που προκύπτουν κυρίως λόγω των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών για τους μη μισθωτούς. Προβλήματα που σύμφωνα με τον γνωστό δικηγόρο Δημήτρη Μπούρλο θα μπορούσαν να λυθούν εάν ο υπολογισμός των εισφορών γινόταν επί του πραγματικού εισοδήματος.

Μία σειρά από ασφαλιστικά θέματα, όπως είναι ο επανυπολογισμός των παλαιών ή και ο τρόπος υπολογισμού των νέων συντάξεων, θα κριθεί σε νομικό επίπεδο, καθώς έχουν προσφύγει γι’ αυτά στο ΣτΕ μεγάλες ομάδες ασφαλισμένων. Κι ενώ σύμφωνα με την κ. Πατούνα, στο θέμα του επανυπολογισμού υπάρχουν νομικά και συνταγματικά επιχειρήματα τόσο υπέρ όσο και κατά της διαδικασίας, στο θέμα του νέου συστήματος αποδεικνύεται στην πράξη ότι ειδικά για το ανταποδοτικό σκέλος της σύνταξης, υλοποιείται μια μεγάλη αδικία εις βάρος των ασφαλισμένων με 25-35 έτη ασφάλισης, καθώς διατηρείται ο διανεμητικός χαρακτήρας μιας...ανταποδοτικής παροχής. Αδικίες εις βάρος των παλαιών ασφαλισμένων δημιουργεί επίσης, η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου για την προσαύξηση της σύνταξης σε περιπτώσεις καταβολής αυξημένων εισφορών ή εισφορών για παράλληλη ασφάλιση σε άλλο Ταμείο.

Τη δραματική μείωση των νέων επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ ανέλυσε ο πρώην γενικός διευθυντής του ΕΤΕΑΕΠ Νίκος Καλάκος, υπογραμμίζοντας ότι ενώ ο κλάδος εφάπαξ του Ταμείου έχει αποθεματικά 3,6 δισ. ευρώ, πληρώνει εφάπαξ με το σταγονόμετρο και μάλιστα με χρήματα που δανείζεται το ελληνικό κράτος από τους πιστωτές...

ΗΔΙΚΑ: κομφούζιο στην ενοποίηση των μητρώων του ΕΦΚΑ

Ενα ανεπανάληπτο κομφούζιο με ιστορίες ασφαλιστικής τρέλας εκλήθησαν να αντιμετωπίσουν μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα οι εργαζόμενοι της ΗΔΙΚΑ, κατά τη διαδικασία ενοποίησης του μητρώου ασφαλισμένων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Είναι ενδεικτικό ότι, όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε χθες, κατά τη διάρκεια της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν το ΕΒΕΑ με την ΕΚΠΟΔΙ, η διευθύντρια της ΗΔΙΚΑ Αθηνά Τριανταφυλλίδη, για τη δημιουργία του μητρώου του ΕΦΚΑ απεστάλησαν από τουλάχιστον 90 φορείς (Ταμεία και επιμέρους τομείς) συνολικά 29.667.166 εγγραφές που αφορούν, μετά την ταυτοποίηση και εκκαθάριση, 15.715.538 ασφαλισμένους.

Μεταξύ των πολυάριθμων προβλημάτων που εκλήθη να αντιμετωπίσει η ΗΔΙΚΑ και τα οποία σε πολλές περιπτώσεις προκάλεσαν τεράστια ταλαιπωρία σε χιλιάδες πολίτες που ξαφνικά «χάθηκαν» από τον ΕΦΚΑ, ήταν για παράδειγμα η ύπαρξη 634.270 ασφαλισμένων με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), όχι όμως και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Τριπλάσιοι, ήτοι 1.830.242 ασφαλισμένοι, ήταν όσοι ενώ είχαν ΑΜΚΑ δεν είχαν ΑΦΜ, ενώ κοντά στα 3 εκατ. ασφαλισμένοι (2.863.893 εγγραφές) δεν είχαν ούτε ΑΜΚΑ ούτε ΑΦΜ. Παράλληλα, δε, διαπιστώθηκαν και περίπου 3,5 εκατ. εγγραφές ασφαλισμένων χωρίς αριθμό δελτίου ταυτότητας.
Και τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί. Διαπιστώθηκαν 6.038.865 εγγραφές ασφαλισμένων με πλασματική ημερομηνία έναρξης ασφάλισης, 151.721 άτομα με άγνωστο πατρώνυμο, 459.034 άτομα με άγνωστο μητρώνυμο, 7.735.921 άτομα με πλασματική ημερομηνία γέννησης, καθώς και 566.673 άτομα με άγνωστη χώρα υπηκοότητας.

Μάλιστα, ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα που εκλήθησαν να αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες ήταν η επιλογή του «σωστού» προσώπου στις περίπου 500.000 περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκαν σε μία εγγραφή πολλαπλοί ΑΜΚΑ, αλλά και στις πάνω από 600.000 περιπτώσεις που ασφαλισμένοι κάτω από τον ίδιο ΑΜΚΑ είχαν ανοίξει περισσότερες της μίας εγγραφές ασφαλιστικής ιστορίας. Ακόμη και στα στοιχεία των αυτοαπασχολουμένων που έστειλε η ΑΑΔΕ, υπήρξαν περίπου 100.000 που τελικά περίσσευαν, καθώς από 1,55 εκατ. ασφαλισμένους ταυτοποιήθηκε το 1,45 εκατ...

Έντυπη

Στο... και πέντε Ξανθός- Πολάκης καλύπτουν τα κενά στα ιατρεία της γειτονιάς

Τετάρτη, 06 Ιούνιος 2018
Πέμπτη, 10-Μαϊ-2018 07:36

Στο... και πέντε Ξανθός- Πολάκης καλύπτουν τα κενά στα ιατρεία της γειτονιάς

Στο... και πέντε Ξανθός- Πολάκης καλύπτουν τα κενά στα ιατρεία της γειτονιάς

Στο... και πέντε προσπαθεί να καλύψει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας τα μεγάλα κενά σε ιατρούς στις Τοπικές Μονάδες Υγείας. Σύμφωνα με το υπουργείο έχουν ανοίξει μόλις 57 "ιατρεία της γειτονιάς” από τα 100 που ο Ανδρέας Ξανθός είχε εξαγγείλει στις αρχές της χρονιάς πως θα λειτουργούν έως τον Ιούνιο- και τα 239 συνολικά που προγραμματίζεται να ανοίξουν-, με το βασικότερο πρόβλημα να αφορά στην άρνηση των ιατρών να ενταχθούν στις εν λόγω δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας προγραμματίζει το επόμενο διάστημα να προχωρήσει στην επαναπροκήρυξη των κενών ιατρικών θέσεων, ώστε να μπορέσει να ανοίξει περισσότερες μονάδες. Βέβαια η προκήρυξη αυτή αναμένεται από τον Ιανουάριο, γεγονός που, όπως επισημαίνουν ιατρικοί σύλλογοι, είναι ενδεικτικό των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Αριστοτέλους να θέσει σε εφαρμογή το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας (με τη λειτουργία των τοπικών μονάδων), αλλά και της προχειρότητας με την οποία έχει στηθεί το όλο εγχείρημα. Σε πολλές περιπτώσεις άλλωστε οι τοπικές μονάδες λειτουργούν μέσα σε Κέντρα Υγείας και όχι σε αυτόνομα κτίρια,  με "δανεικό” ιατρικό προσωπικό από αυτά.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, κατά την πρόσφατη ομιλία του στο αναπτυξιακό συνέδριο Βορείου Αιγαίου, είχε αναφέρει πως οι "ΤΟΜΥ είναι μια καινοτόμα προσέγγιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με επίκεντρο τον οικογενειακό γιατρό και την ομάδα υγείας, αλλά έχουμε δυσκολία να βρούμε τους απαραίτητους οικογενειακούς γιατρούς σε ορισμένες περιοχές της επαρχίας και στα νησιά όχι γιατί οι γιατροί "γυρνούν την πλάτη στην κυβέρνηση" όπως λέει η αντιπολίτευση αλλά γιατί έχει μειωθεί δραματικά η διαθέσιμη "δεξαμενή" γιατρών στη χώρα λόγω του brain drain. Θα επαναπροκηρύξουμε πολύ σύντομα τις κενές ιατρικές θέσεις στις ΤΟΜΥ και ελπίζουμε ότι τώρα που είναι πολύ πιο ξεκάθαρο το εργασιακό-μισθολογικό πλαίσιο ο ρόλος η χρηματοδότηση και η βιωσιμότητα αυτών των δομών θα έχουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση από νέους γιατρούς (γενικής ιατρικής παθολόγους και παιδιάτρους)”.

Στην πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος (τον περασμένο Σεπτέμβριο) εντούτοις, μόλις 583 γιατροί έκαναν αίτηση για 1.200 θέσεις. Αλλά και στην πρόσφατη πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ για ιδιώτες οικογενειακούς γιατρούς, με σύμβαση με τον Οργανισμό, που θα εξυπηρετούν τους πολίτες όπου δεν υπάρχουν ΤΟΜΥ, δεν καλύφθηκαν ούτε οι μισές από τις 2.152 θέσεις ειδικότητας Γενικής Ιατρικής – Παθολογίας και τις 677 θέσεις Παιδιατρικής, παρά την παράταση που δόθηκε.

Βασιλική Κουρλιμπίνη
http://www.capital.gr/oikonomia/3291271/sto-kai-pente-xanthos-polakis-kaluptoun-ta-kena-sta-iatreia-tis-geitonias

Κατεβαίνει ο πήχης για τα ιατρεία της γειτονιάς

Τετάρτη, 06 Ιούνιος 2018
Τρίτη, 05-Ιουν-2018 07:54

Κατεβαίνει ο πήχης για τα ιατρεία της γειτονιάς

Κατεβαίνει ο πήχης για τα ιατρεία της γειτονιάς

Μπορεί η ηγεσία του υπουργείου να συνεχίζει τα εγκαίνια σε Τοπικές Μονάδες Υγείας (την προηγούμενη εβδομάδα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός επισκέφτηκε στα Ιωάννινα για να εγκαινιάσει δύο ΤΟΜΥ), εντούτοις ο αρχικός σχεδιασμός για τη λειτουργία 100 μονάδων μέχρι και το τέλος Ιουνίου δείχνει να πέφτει στο "κενό”. Βασική αιτία της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στο άνοιγμα των "ιατρείων της γειτονιάς” είναι η απουσία οικογενειακών γιατρών.

Το υπουργείο Υγείας, όπως αναφέρεται στο επικαιροποιημένο κείμενο του μνημονίου με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης, θα πρέπει να προχωρήσει στο άνοιγμα τουλάχιστον 85 Τοπικών Μονάδων Υγείας το επόμενο διάστημα – αν και αρχικά ο στόχος ήταν 100 σε σύνολο 239 μονάδων που προβλέπονται κατά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος-, ώστε να προχωρήσει η μεταρρύθμιση για την πρόσβαση των ασφαλισμένων στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Σύμφωνα με το περιβάλλον του υπουργού Υγείας, αυτή τη στιγμή λειτουργούν περίπου 70 μονάδες.

Ενδεικτικό της αργοπορίας και των σημαντικών κενών στην στελέχωση των ιατρείων, που θα λειτουργούν ως "πύλη" για την πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς και νοσοκομεία, είναι πως μέχρι τον Απρίλιο είχαν ανοίξει 47 μονάδες και έπειτα οι ρυθμοί των... εγκαινίων επιβραδύνθηκαν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας προγραμματίζει το αμέσως επόμενο διάστημα να προχωρήσει στην επαναπροκήρυξη των κενών θέσεων, σε μια προσπάθεια να ανοίξει περισσότερες μονάδες. Η προκήρυξη αρχικά αναμενόταν τον Ιανουάριο, όμως και αυτή με τη σειρά της καθυστερεί, γεγονός που όπως αναφέρουν οι ενώσεις γιατρών επιβεβαιώνει τα προβλήματα στη λειτουργία των τοπικών μονάδων.

Στην πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος (τον περασμένο Σεπτέμβριο), μόλις 583 γιατροί έκαναν αίτηση για 1.200 θέσεις. Αλλά και στην πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ του Ιανουαρίου που αφορούσε στη σύναψη συμβάσεων με 2.829 ιδιώτες παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδίατρους, μόλις 657 υπέβαλλαν αίτηση για να συνάψουν σύμβαση ως οικογενειακοί γιατροί.

Κατά συνέπεια, σε πολλές περιπτώσεις οι τοπικές μονάδες λειτουργούν μέσα σε Κέντρα Υγείας και όχι σε αυτόνομα κτίρια, με "δανεικό” ιατρικό προσωπικό από αυτά. Όσον αφορά τους ιδιώτες γιατρούς που θα γίνουν οικογενειακοί μέσω του ΕΟΠΥΥ, οι αντιδράσεις μαίνονται για τις νέες συμβάσεις.

Όπως προβλέπεται για τη λειτουργία των τοπικών μονάδων υγείας και το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης ορίζεται σε αναλογία ένας ιατρός ανά 2.250 εγγεγραμμένους ενήλικες και ένας παιδίατρος ανά 1.500 παιδιά.

Για τα τέσσερα πρώτα χρόνια η χρηματοδότηση του συστήματος γίνεται μέσω ΕΣΠΑ, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας μετά το 2021 υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση του συστήματος από εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Υγείας, ο οικογενειακός γιατρός θα παραπέμπει τους ασθενείς στα κέντρα Υγείας, τις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας/ τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας, εφόσον όμως το κρίνει ιατρικώς απαραίτητο. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί καθολικά μέχρι το τέλος του έτους.

Βασιλική Κουρλιμπίνη
http://www.capital.gr/oikonomia/3296571/katebainei-o-pixis-gia-ta-iatreia-tis-geitonias

Αποδυναμωμένα τα Κέντρα Υγείας στις τουριστικές περιοχές - Ούτε μία κλίνη εντατικής στις Κυκλάδες!

Τετάρτη, 06 Ιούνιος 2018

Στις 10.000 οργανικές θέσεις υπηρετούν 3.500 και στις 7.000 θέσεις γιατρών υπηρετούν 3.000, εκ των οποίων οι 2.000 είναι αγροτικοί...

ΙΑΤΡΟΝΕΤ 5-6-2018

Αποδυναμωμένα τα Κέντρα Υγείας στις τουριστικές περιοχές - Ούτε μία κλίνη εντατικής στις Κυκλάδες!

Με μεγάλες ελλείψεις και προβλήματα θα καλύψουν και τη φετινή περίοδο διακοπών οι τουριστικές περιοχές της χώρας.

Κέντρα Υγείας που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δημοφιλείς προορισμούς δεν διαθέτουν επαρκή στελέχωση και εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να λειτουργούν ως...Κέντρα Διακομιδών.

Το πρόβλημα επιτείνουν οι ανεπάρκειες του ΕΚΑΒ, οδηγώντας την κατάσταση στα άκρα, όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ (παρατίθενται αναλυτικά πιο κάτω), στα Κέντρα Υγείας των νησιών δεν λειτουργούν εργαστήρια, ακτινολογικά μηχανήματα είναι χαλασμένα και – σε πολλές περιπτώσεις – δεν διαθέτουν υλικά για να κάνουν ακτινογραφίες...

Η μηχανοργάνωσή τους είναι ανύπαρκτη, όπως και η φύλαξή τους. Την ίδια ώρα, καινούργια και πανάκριβα ιατρικά μηχανήματα σκουριάζουν παροπλισμένα, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Η καθαριότητα υστερεί, λόγω έλλειψης κονδυλίων για να συναφθούν συμβάσεις εργασίας. Καθαρίζουν οι νοσηλευτές και οι γιατροί όσο μπορούν.

Ο ιματισμός πλένεται σε πλυντήρια που αγοράστηκαν με έρανο ή έφεραν από το σπίτι τους οι εργαζόμενοι.

Διαβάστε περισσότερα...

Ξεψηφίστε τα!

Πέμπτη, 17 Μάιος 2018
Ο Αινείας, όταν κλήθηκε να διασώσει ό,τι πολυτιµότερο μπορούσε από την κατεστραµµένη Τροία, χωρίς δεύτερη σκέψη επέλεξε να πάρει στους ώµους του το γέροντα πατέρα του. Στην Αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε µεγαλύτερη καταισχύνη από την αναλγησία απέναντι στο γέροντα. Στον κόσµο της ιησουίτικης ηθικής των εγχώριων και διεθνών «σωτήρων» απαράβατος –υποτίθεται– κανόνας είναι το «τίµα τον πατέρα σου και τη µητέρα σου».

Ας έρθουμε τώρα στην Ελλάδα της ΕΕ, του ΔΝΤ, των Μνημονίων και της… «εξόδου» από αυτά. Αυτό που συμβαίνει με τους συνταξιούχους είναι αισχρό. Δεν φτάνει που πρώην και νυν κυβερνώντες τους έχουν πιεί το αίμα, τώρα τσακώνονται ψηφοθηρικά μεταξύ τους ποιος τους το ήπιε «λιγότερο» ή «περισσότερο», ποιος τους είπε τα «λιγότερα» ή τα «περισσότερα» ψέματα!

Ωσάν η μέχρι τώρα αφαίμαξη πλέον των 65 δις από τους γέροντες να θεωρείται «δεδικασμένη» και «παραγεγραμμένη» (!), οι ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ… μαλώνουν μεταξύ τους για τα επόμενα, για τις νέες περικοπές που έχουν ψηφιστεί για το 2019. Και ποιοι… μαλώνουν; Αυτοί που ψήφισαν τις νέες περικοπές με τους άλλους που δεν ψήφισαν, αλλά δήλωσαν ότι θα εφαρμόσουν τα νέα μέτρα διότι «το κράτος έχει συνέχεια»!

Όμως, το μόνο που έχει συνέχεια σε αυτό τον τόπο είναι η κοροϊδία. Σε αντίθετη περίπτωση, αντί να ψηφοθηρούν θα έκαναν κάτι πιο απλό: Θα τα ξεψήφιζαν! Αντε, λοιπόν, αφού τόσο νοιάζεστε και οι δυο για τους συνταξιούχους, προχωρήστε: Ξεψηφίστε τα!

Πηγή: Εφημερίδα Real News 13/5/2018

Μέσα σε δέκα χρόνια έφυγαν για την Ευρώπη

Παρασκευή, 04 Μάιος 2018

Οι χώρες υποδοχής τους είναι  γνωστές και λίγο πολύ αναμενόμενες. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ελβετία και Σαουδική Αραβία, στις πρώτες θέσεις προτιμήσεως.

Και ετούτη η κυβέρνηση, όπως και οι αμέσως προηγούμενες, επικρίθηκαν και κατηγορούνται για έλλειψη στιβαρών μέτρων τα οποία θα ανακάμψουν το φαινόμενο της μεγάλης φυγής.

Διαβάστε περισσότερα...
<< Αρχική < Προηγούμενα 1 2 3 Επόμενα > Τελευταία >>
Αποτελέσματα 1 - 37 από 90

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Δείτε τον νόμο 4070/2012 (άρθρο 170) σχετικά με την χρήση των cookies εδώ:

Νόμος 4070(άρθρο 170)

Κ . ΠΑΛΑΜΑΣ

Δεν εχεις 'Ολυμπε, θεους
μηδε λεβεντες η Οσσα
ραγιαδες εχεις, μανα γη
σκυφτους για το χαρατσι -
κουφιοι και οκνοι καταφρονουν
τη θεια τραχεια σου γλωσσα
των Ευρωπαιων περιγελα
και των αρχαιων παλιατσοι

Κ . ΠΑΛΑΜΑΣ

ΠΙΣ